Miljöförorening

Nu undersöks miljögifter vid förra sulfitfabriken i Ulriksfors

2:06 min
  • 1916 öppnade sulfitfabriken i Ulriksfors utanför Strömsund och nu, drygt 100 år senare, undersöks hur mycket miljögifter som finns kvar där.
  • Det pågår ett arbete med att att ta markprover i en fördjupande undersökning med fokus på mark och grundvatten inom det tidigare fabriksområdet.
  • "Vi har indikationer sedan förstudien på att vi har påträffat bland annat kisaska med tungmetaller", säger Daniel Ragnvaldsson på konsultföretaget som tar proverna.