P4 Kronoberg avslöjar

Vårdpersonal hade halloweenfest – utbrott av covid-19 på avdelning

1:52 min
  • Den 23 oktober, tre dagar efter att sjukhusvården inom Region Kronoberg gått upp i stabsläge, anordnade personal på hjärtintensiven i Växjö en halloweenfest.
  • Region Kronoberg var med och betalade för festen och kort efter hade delar av personalen insjuknat i covid-19 vilket gjorde att avdelningen fick skära ner på vårdplatser.
  • "Jag hade dragit i bromsen om jag vetat om det", säger verksamhetschefen Thomas Aronsson på medicinkliniken.

Verksamhetschef Thomas Aronsson säger att sjukdomsläget bland personalen på hjärtintensiven idag ser mycket bättre ut, men att all personal fortfarande inte är tillbaka i arbete.