Musikinitiativ

Satsning på barnsång sprids över landet

2:53 min

Projektet Rösträtt-sång på förskolan och startade 2018 i Kristianstad och vill ge barn möjlighet att få sjunga på sina villkor.

Bakgrunden är dels ett upprop förra året för att sång ska bli ett självklart inslag bland barn, dels forskning som visar att barn kan få ont och problem med rösten av att sjunga i fel tonläge.

– Om man tittar på barns stämband är de smalare, tunnare och vitare än vuxnas stämband. Barn har helt enkelt inte förutsättningar att sjunga under ett-strukna C eller sjunga i läget där vuxna ofta känner att det är bekvämt att sjunga, förklarar Anna-Carin Fogelqvist, projektledare för satsningen och utvecklingsansvarig UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum.

I projektet utbildas sångcoacher i hur barns röster fungerar. Sedan åker de runt till förskolor för att lära ut de musikaliska verktygen till pedagogerna.

När projektet startar upp den här gången är elva av landets 21 regioner med. Bland annat region Halland, där mycket fokus läggs på att stärka den självkänslan hos barnpedagogerna i regionen.

– Det finns en tendens att man värderar sin röst och tycker att det bara är vissa som kan sjunga och utföra musik. Som har den talangen. Men jag anser att vi alla kan kommunicera med sång och musik för det sitter så djupt i oss, redan från det att vi ligger i mammas mage, innan vi lär oss att prata, berättar Kristin Ahlin, barn- och unga-producent vid Musik Hallandia.

Kan du ge några exempel på hur man tvättar bort och får in sången mer i vardagen?

– Ja, att vara nyfiken och lekfull, man kan sjunga ett recept när man bakar, man kan sjunga alla djuren på bondgården, man kan sjunga när man går på promenad i skogen, berätta vad man ser genom sång för att visa barnen redan i förskolan att sången är något så naturligt, lika naturligt som att prata.

I Halland förbereder man som bäst en turnéerna som kommer äga rum under nästa åra. På nationell nivå tittar man också framåt och hoppas på att få med sig alla regionerna.

– Det känns som att man inte tänker på det lika mycket när det gäller barns sång som när det gäller barncyklar och barnkläder, men att det är precis lika viktigt för att man som barn faktiskt ska få känna att det är roligt att sjunga och att man faktiskt kan, säger Anna-Carin Fogelqvist igen.