Sänkta gränsvärden

Två miljoner får i sig för mycket PFAS i dricksvattnet

1:54 min

Ett par miljoner svenskar får i sig för mycket av det långlivade miljögiftet PFAS via dricksvatten. Det visar en kartläggning där Naturskyddsföreningen jämfört svenska vattenverk med de skärpta nivåer som EU:s livsmedelsmyndighet rekommenderar.

– Tyvärr bekräftar det någonting vi misstänkt länge, att hela vår miljö är förorenad av PFAS. Det som vi ser i vårt dricksvatten är bara toppen av ett isberg, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

EU:s livsmedelsmyndighet, EFSA, sänkte i september kraftigt de hälsobaserade gränserna för hur mycket PFAS-kemikalier vi bör få i oss. Avgörande var att EFSA bedömer att PFAS försämrar förmågan att ta till sig vaccin.

Nu har Naturskyddsföreningen kollat hur dricksvatten från ett antal svenska vattenverk klarar EFSA:s nya gränsvärde. På 16 av 42 platser som undersökts har vattnet högre halter PFAS än EFSA:s nya gränsvärde, däribland Halmstad, Gävle och Uppsala. Men också Storstockholm och västra Skåne med Malmö och Lund.

Ytterligare nio platser i Sverige har så höga nivåer att en eller flera dricksvattentäkter behöver åtgärdas. Sammanlagt är runt två miljoner svenskars dricksvatten påverkat enligt den här undersökningen.

Riskerna betyder inte att vi ska sluta dricka vatten säger Karin Lexén. Däremot vill hon se mer rening av vatten:

– De här gränserna sätts utifrån tanken att man ska kunna ha ett intag hela livet. Det är alltså inte farligt att dricka vattnet utan det viktiga är att vi renar vattnet så att vi över lång tid inte utsätter oss för de här nivåerna, säger Karin Lexén.

Enligt EFSA är gränsen för att vi ska kunna dricka vattnet hela livet utan hälsorisker max 3,8 nanogram PFAS per liter, för att vi samtidigt ska klara av det PFAS vi får i oss på annat sätt, till exempel damm i luften vi andas.

Hittills har Livsmedelsverket rekommenderat att dricksvatten med mer än 90 nanogram per liter, ska renas genom exempelvis kolfilter. Livsmedelsverket vill vänta med att ändra gränsvärdena till EU:s nya dricksvattendirektiv kommer, vilket kan dröja.
Regeringens ansvariga minister för dricksvattenfrågor, Jennie Nilsson, vill vänta på EU:s dricksvattendirektiv, även om det kan ta ett par år:

– Jag förutsätter att man kommer vara väldigt lyhörda för den vetenskapliga underlagen, både på EU-nivå och på nationell nivå sedan.

--Det här är en angelägen fråga för mig som ansvarig minister i Sverige, men också för alla ministrar. Det är en grundläggande fråga att vi har bra och säkert dricksvatten, avslutar Jennie Nilsson.