Utrikesfödda akademiker

Hon sökte 500 jobb: "Deprimerande att inte få något svar"

1:56 min
  • Forskning från Region Skåne visar att 15 procent av högutbildade flykting- och anhöriginvandrare får jobb som matchar deras kunskaper efter tio år.
  • Motsvarande siffra för inrikesfödda är 75 procent.
  • "Ge folk en chans", säger Jaya Verma, som idag jobbar på ett medicinteknikföretag i Malmö.