نهادهای که برای کاریابی به جوانان کمک می‌کنند

3:46 min

• پروژه "جوانان در محل‌ کار" به ابتکار خیریه Stadsmission استکهلم و اپسالا تلاش دارد تا افرادی را که تحت پوشش قانون جدید جمناسیت هستند وارد بازارکار کند.

• ستینا کیلی ون ایسن، رئیس امور اجتماعی این سازمان می‌گوید: "هدف پروژه پوشش ۴۰۰ تن است و تا کنون ۵ نفر وارد بازارکار شده است".

• بحران کرونا از یک سو و فرصت کوتاه اقامت موقت از سوی دیگر باعث شده است این افراد تحت فشار قرار گیرند، مانند علی حسینی، که فقط ۲۹ روز دیگر از زمان اقامت او باقی مانده و هنوز وارد کار نشده است.

این خلاصه متن گزارش است. گزارش کامل را در فایل صوتی بشنوید.