Ekonomi

Svenskars ekonomi fortsatt stabil – men faran långt ifrån över

1:58 min

Den finansiella stabiliteten i Sverige, alltså att det går att sköta betalningar och att det går att låna och placera pengar, har inte drabbats speciellt mycket av coronakrisen. Det är innebörden i Riksbankens stabilitetsrapport idag. Men riskerna är långt ifrån över nu när smittspridningen ökar igen, säger riksbankschefen Stefan Ingves.

– Det är långt ifrån klart och tydligt vad som kommer att hända härnäst. Och det betyder då att det finns mycket osäkerhet kvar och riskerna som då finns kvarstår och det innebär att riskerna när det gäller finansiell stabilitet är förhöjda. Och det lär vi säkert få leva med ett bra tag till.

Att det finansiella systemet klarat sig förhållandevis bra förklarar Riksbanken med de massiva stödåtgärder som sattes in i våras när krisen slog till. Riksbanken köpte obligationer för att hålla nere räntorna och garanterade på olika sätt att bankerna skulle ha tillgång till pengar att låna ut. Finansinspektionen i sin tur sänkte kravet på de buffertar som bankerna ska ha och släppte på amorteringskravet för hushållens bolån. Och regeringen satte in olika stödåtgärder till drabbade företag.

Men riksbankschefen utesluter inte att det kan behövas fler åtgärder och han menar att Riksbanken har gott om utrymma att finansiera stödåtgärder genom att skapa nya pengar, alltså öka sin balansräkning.

– Skulle vi från Riksbankens sida behöva göra mer så är vi beredda att på olika sätt göra mer. Och det har vi också kapaciteten och utrymmet att göra. För om man jämför vår balansräkning med andra centralbankers balansräkningar så är vår förhållandevis liten.