Coronapandemin

EU vill förstärka krisberedskapen i unionen

2:04 min

EU-kommissionen presenterade idag nya förslag för att förstärka krisberedskapen inom EU inför framtida pandemier. EU ska kunna utfärda ett hälsonödläge i hela Europa som triggar igång gemensam upphandling och lagring av mediciner och skyddsutrustning.

”EU:s medborgare förväntar sig att EU ska skydda dem vid en hälsokris som den vi ser nu”, sa Stella Kyriakidis på en presskonferens i Bryssel.

Och idag togs första steget mot det hon kallar en europeisk hälsounion.
EU-kommissionen vill inte se en upprepning av kaoset när coronapandemin bröt ut i våras. Då länder slogs med varandra om skyddsutrustning och i panik stängde sina gränser.

EU ska därför få nya befogenheter att övervaka och samordna insatser och även befogenhet att ge utförda formella rekommendationer till EU-länderna.

”Idag ser åtgärderna olika ut i olika länder och det skapar förvirring. Restriktionerna ska vara enhetliga i hela Europa”, sa Stella Kyrkiakidis.

Men eftersom EU inte har makt på hälsoområdet, där medlemsländerna bestämmer helt själva, så kan rekommendationerna inte vara tvingande.

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC med säte i Solna ska övervaka och ge råd, och även kunna skicka ut expertteam till drabbade länder. Och EU-läkemedelsmyndigheten EMA som idag godkänner nya läkemedel i EU, ska få i uppdrag att övervaka tillgången och eventuell brist på läkemedel i Europa. Och EU:s ska kunna utfärda hälsonödläge, säger Stella Kyrkiakidis.

Vid ett nödläge ska EU gemensamt köpa upp läkemedel och skyddsutrustning och bygga upp beredskapslager.

Här är EU-samarbetet för att säkra ett nytt vaccin ett bra exempel.
Om ett år ska EU också upprätta en helt ny myndighet för hälsonödlägen.
Men det finns en starkt motstånd bland EU-länderna mot att ge EU ett större inflytande på hälsoområdet, och det är därför osäkert vad som till slut blir verklighet av dagens förslag.