EU

Grönt ljus för gröna satsningar

0:29 min

EU har gett klartecken till att den europeiska investeringsbanken EIB ska betala ut motsvarande 10 000 miljarder kronor till olika typer av gröna investeringar de närmaste tio åren. Det rapporterar Reuters.

Pengarna ska till exempel gå till projekt som främjar biologisk mångfald och hållbarhet och som är i linje med klimatmålen från Parisavtalet.

Inom två år ska banken inte heller längre investera i olje- och gasprojekt eller utbyggnader av flygplatser.