Rwanda minskar barnadödlighet med egentillverkad syrgas

11 min
  • På ett sjukhus i Rwanda har man lyckats minska barnadödligheten hos de allra yngsta – tack vare bättre tillgång på syrgas. Syrgas hjälper att hålla lungsjuka barn vid liv in väntan på att medicinerna ska verka. Men i många delar i Afrika är syrgas svårt att distribuera och flera gånger dyrare än i Europa.

  • På ett sjukhus i norra Rwanda har man börjat tillverka egen syrgas och med hjälp av den har dödligheten till följd av luftvägsinfektioner hos nyfödda i princip eliminerats. Hör frilansjournalisten Sara Assarssons reportage.

  • Hör samtal med Tobias Alfvén, barnläkare och docent i global hälsa vid Karolinska Institutet.