Nordiskt samarbete i EU

Det nordiska samarbetet inom Eu ska intensifieras.
Inför nästa EU-toppmöte som hålls i Belgien, ska de tre statsministrarna i Finland, Danmark och Sverige träffas i Harpsund för att samordna sin politik. De frågor som ska avhandlas är framförallt miljö, gränsöverskridande brottslighet och sociala frågor.