Forskare: Populärmusik måste ses som en kulturform

2:03 min

Populärmusik måste betraktas som en kulturform – även när bidrag ska delas ut. Det menar forskare som tittat närmare på pandemins påverkan på musikbranschen.

I en enkätundersökning har forskare vid Karlstads universitet tittat närmare på hur musikbranschen påverkats av Coronapandemin.

Studien visar att det måste skjutas till mer pengar och erbjudas möjligheter att experimentera fram nya arbetssätt – men också att populärmusikens status som kulturform borde slås fast.

– Det blir väldigt tydligt att man inte riktigt vet var man hör hemma. Populärmusik har en tendens att ses som att man ska leva på kommersiella villkor. Det gör att man inte kan söka kulturstöd, när man inte räknas som den sortens arbete, säger Linda Ryan-Bengtsson, forskare i medie och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.

Musikbranschen är inte bara en ekonomi och affärsmodell, menar Linda Ryan-Bengtsson som även pekar på annan forskning som visar hur viktig populärmusiken är.

– Musiken är en del av vår samhörighet och kreativitet och den är ett sätt för lärande och för att skapa våra identiteter. Musikarrangemang är en möjlighet att skapa närvaro, närhet och mötesplatser. Det är ett viktigt utövande av kultur som inte plockas upp och här är det väldigt tydligt att det finns en stor frustration kring det, säger Linda Ryan-Bengtsson.

Enkäten genomfördes under sommaren och med höstens senaste krisstöd har möjligheter öppnats för att även popmusiker ska kunna söka pengarna.

Äntligen, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på branschorganisationen Svensk Live.

– Pop är kultur och även om namnet säger "populär", så är inte all populärmusik tillräckligt populär för att leva på marknadens villkor. Den kan behöva stöd. Det kan gälla nya artister och arrangemang, kanske speciellt utanför storstäderna där populärmusiken behöver betraktas och stöttas som kultur, säger Joppe Pihlgren.

Frågan är då kanske vad som händer sen, när det inte längre handlar om krisstöd under en pandemi, men Joppe Pihlgren menar att stora steg redan tagits i och med att Kulturrådet fått in så stora mängder ansökningar från folk inom populärmusiken.

– Nu ritas den kulturpolitiska kartan om helt och hållet. Traditionellt har man bakat ihop allting och satt ett likhetstecken vid att det är kommersiellt. Ja, ibland är det kommersiellt, men inte överallt och inte hela tiden eller när det gäller nya artister och så vidare. Där har man dragit allt över en kam och det ska man sluta göra, säger Joppe Pihlgren på Svensk Live.