Coronaviruset

Viruspartiklar i ventilationen på Akademiska sjukhuset

1:41 min

I ventilationssystemet på Akademiska sjukhuset har man hittat viruspartiklar långt ifrån de utrymmen där covidpatienter vårdas. Om viruspartiklarna fortfarande är smittsamma har man inte säkerställt men upptäckten kan säga något om virusets smittsamhet enligt forskarna.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man hittat viruspartiklar i ventilationssystemet - även uppe på vinden, tiotalts meter från utrymmen där covidpatienter vårdas. Det presenteras i en studie som publiceras i tidsskriften Scientific Reports. De här fynden tyder på att luftburen smitta vad gäller covid-19 kan vara en större risk än vi trott, säger Erik Salaneck, forskare och infektionsläkare vid Akademiska sjukhuset.

– Den stora kärnan i det här är ju att de här fynden - även om de i sig kanske inte innebär att det finns en smittrisk uppe på vinden - säger oss att det här kan inte ha skett bara via de här större vattenpartiklarna som man hostar eller möjligtvis nyser ur sig, som enligt den teorin då med gravitationens hjälp ska hamna på golvet inom en till två meter från patienten. Det är ju de säkerhetsavstånden som har angetts, även inom vården. Och för oss så innebär det här att i ett slutet utrymme där luften inte växlar om speciellt mycket, vilket det inte gör här, där måste vi faktiskt tänka att det räcker inte med en till två meter i den situationen.

Om viruspartiklarna man hittat faktiskt kan sprida smitta har man inte kunnat fastställa. Mer om vad viruspartiklar i sjukhusets ventilationssystem kan betyda - och om till exempel vädring skulle kunna ha effekt på luftburen smitta - hör du i Vetenskapsradions Nyhetsfördjupning idag klockan 12:09.

Referens: Nissen, K., Krambrich, J., Akaberi, D. et al. "Long-distance airborne dispersal of SARS-CoV-2 in COVID-19 wards". Scientific Reports (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-76442-2.