Antiterror åtgärder

EU vill stoppa utländskt stöd till religiösa organisationer

2:00 min

Utländska aktörers möjligheter att finansiera religiösa organisationer ska begränsas. Det väntas EU:s inrikesministrar säga på fredagen i ett gemensamt uttalande efter den senaste tidens terrorattacker, rapporterar vår korrespondent.

EU:s inrikesministrar har kallats till ett extrainsatt videomöte med anledning av de senaste terrorattackerna i Frankrike, Österrike och Tyskland.
Ministrarna ska enas om en tio sidor lång deklaration där de förutom att fördöma de senaste attackerna också kommer mana till åtgärder.
I det gemensamma uttalandet, som har tagits fram inför mötet och som Ekot tagit del av, vill ministrarna se ökat polissamarbete, mer utbyte av data och stärkt kontroll av unionens yttre gränser.
De vill också begränsa utomeuropeisk finansiering av religiösa organisationer.

Därtill betonar de vikten av att genomföra beslut som redan har fattas för att bekämpa terrorism och att fatta beslut om förlag som ligger på förhandlingsbordet. Bland annat förslaget om att internetoperatörer ska ta bort terrorpropaganda på nätet inom en timme, ett förslag som har fastnat i EU-parlamentet på grund av invändningar vad gäller rättssäkerhet.

Att en fransk lärare blev halshuggen nyligen efter att ha visat karikatyrer av profeten Muhammed, visar på vikten av att ta bort terrorpropaganda på nätet snabbt, skriver ministrarna.

Andra mer kontroversiella idéer som har diskuterats den senaste veckan har tagits bort i den gemensamma deklarationen.
Bland annat skrivningar om islam och att man skulle skärpa kraven på migranter och straffa de som inte följer europeiska värderingar och integrerar sig i de europeiska samhällena. I den nuvarande texten står det att migranter förväntas arbeta aktivt för att integrera sig.


Även idén från EU:s ordförande Charles Michel, om att utbilda imamer i europeiska värderingar i ett EU-institut, har tonats ner.
I deklarationen står nu att EU ska arbeta för att religiös utbildning sker inom EU och att den ligger i linje med europeiska värderingar.