Ekonomi

Dubbelt så mycket coronastöd till fossilt - förnybart får hälften

1:57 min

Räddningspaket på miljardbelopp har sjösatts för att hålla ekonomin flytande under coronapandemin. Något som enligt vissa har setts som en chans att påbörja en klimatomställning. Men ny forskning visar att Sverige fortsätter att investera mest i fossilt.

Under coronapandemin har det återkommande pratats om att slå två flugor i en smäll. När staten ändå måste betala ut miljardbelopp i olika räddningspaket så borde man passa på att investera i förnyelsebart för att snabbare kunna genomföra en omställning för klimatet.

Men hur har det egentligen gått med det där? Gregor Vulturius som är forskare vid Stockholm Environment Institue har nyligen tagit fram färska siffror för Sveriges del.

- Två tredjedelar av investeringarna har gått till fossilbranschen och en tredjedel till vad vi kallar gröna investeringar. Sverige är varken bättre eller sämre än andra länder. Däremot är det självklart förvånande att ett land som Sverige som har väldigt höga mål och starka mål inte vågade gå lite längre, säger Gregor Vulturius.

Tillsammans med internationella forskarteam har Stockholm Environment Institue undersökt hur stor andel av beslutade räddningspaket till energi och transportsektorn som går till fossilt respektive förnybart. Höstbudgeten har alltså inte tagits med i dessa siffror. De har sammanställt siffror för flera olika länder i världen i något som heter Energy Policy Tracker. I Sverige är det flygbranschen som har fått de mesta av pengarna som har stöttat fossil verksamhet.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet är inte speciellt förvånad att två tredjedelar av pengarna har gått till fossilbranschen.

- Hela vår ekonomi är till stor del fossilbaserad, så att när man nu försöker upprätthålla sysselsättning och lönsamheten i verksamheter som är akut hotade så blir det mycket fossil verksamhet.

I studien har man också delat upp stöden till den fossila energisektorn i två kategorier, i villkorade pengar och i ovillkorade pengar. Å ena sidan stöd där staten samtidigt kräver mer hållbarhetsarbete av företagen i gengäld för att få pengarna och å andra sidan stöd utan såna villkor. I Sverige har en tredjedel, ungefär fem miljarder varit utan såna krav på motprestation.

- Vi har parisavtalet och vi har väldigt bråttom. Alla pengar som går till fossilbranschen nu utan villkor låser in den här branschen och då låser vi in utsläppen i framtiden, säger Gregor Vulturius.

Referens: 

https://www.energypolicytracker.org/country/sweden 

https://www.sei.org/featured/sveriges-aterhamtningspaket-for-covid-19/