Terrorbekämpning

Damberg: EU måste stärka yttre gränsen

1:28 min

För att bekämpa terror måste EU stärka sina yttre gränser och jobba bättre på nätet för att få bort propaganda och utreda brott. Det säger inrikesminister Mikael Damberg efter EU:s extrainsatta möte med anledning av de senaste terrorattackerna i Europa.

Som Ekot kunde berätta under morgonen enades Mikael Damberg och hans kollegor om en gemensam deklaration på dagens möte.

Förutom det som Damberg nämner pekar deklarationen på flera andra åtgärder som att stärka den yttre gränskontrollen, stärka polissamarbetet och begränsa utomeuropeisk finansiering av religiösa organisationer.

Under veckan som gått har det kommit kritik mot deklarationen för att den tar upp både terrorism och migration och på så sätt gör en koppling däremellan.

Språket har visserligen tonats ner i den slutgiltiga versionen av deklaration men man betonar fortsatt vikten av integrering och att migranter följer europeiska värderingar.

Men EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson, som ansvara för både migration och terrorfrågor, är tydlig med att det inte finns en koppling mellan migration och terrorism.