Analys av coronatester

Pressad personal på landets laboratorier

1:54 min

Just nu är det ett stort tryck på landets laboratorier som ska analysera både coronarelaterade tester och vårdens ordinarie tester.

Ingvar Eliasson är verksamhetschef för klinisk mikrobiologi i Region Skåne. Så här beskriver han hur det ser ut en vanlig eftermiddag.

– Människor kors och tvärs och svårt för dem att upprätthålla coronaavstånd, utan här jobbar man väldigt "tight" och pressat i ett mycket mycket högt tempo och detta pågår långt in på kvällstimmarna fram mot midnatt.

Ekot har varit i kontakt med laboratorierna för klinisk mikrobiologi kopplat till de stora sjukhusen i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Skåne. Alla beskriver en stor uppgång i antal inskickade PCR-tester, alltså provtagning för pågående covid-19, och att det är slitsamt för laboratoriernas personal.

På de flesta av de här labben jobbar personalen sju dagar i veckan och i vissa fall till sent in på kvällen. Personalläget beskrivs som väldigt ansträngt på de flesta håll, som på Sahlgrenska universitetssjukhuset där. Peter Brodin är verksamhetschef på laboratoriet.

– Det ligger på gränsen till vad vi kan hantera nu, så försöker utöka personal och antal analysinstrument och dessutom skicka till externa labb för att minska trycket.

Utöver den ansträngda personalsituationen på laboratorierna är det även på många ställen trångt i lokalerna. Man har tagit hjälp av bland annat administrativa avdelningar och studenter när det gäller logistiken.

I till exempel Stockholm, Linköping och Uppsala har analytiker rekryterats, men det är flera laboratorier som upplever brist på personal med rätt kompetens.

I Region Uppsala flyter det rätt så på bra vad gäller analys av tester. Anledningen är att man redan i somras såg till att anställa ett större antal analytiker och upphandla externa labb som var beredda att avlasta den dag då smittan tog fart igen.

– Utan dem hade vi nog hamnat i exakt samma situation som alla andra regioner, det kan jag nästa garantera, säger Ehsan Ghaderi, avdelningschef för bland annat klinisk mikrobiologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala.