Experter varnar

Istanbul riskerar att drabbas av vattenbrist

1:51 min

I Turkiet riskerar Istanbul att drabbas av vattenbrist. Samtidigt varnar miljöexperter för att den låga vattennivån i magasinen kan leda till att hälsofarligt, giftigt vatten pumpas ut till hushållen och kan leda till allvarliga sjukdomar.

Nivåerna i vattenreservoarerna som förser mångmiljonstaden med vatten har sjunkit kraftigt. En varm och regnfattig vår, sommar och höst har fått experter att varna för vattenbrist.

Men nu varnas också för hälsofaror. När nivåerna i vattenmagasinen sjunker finns risk att halterna av giftiga tungmetaller i vattnet ökar.

En hälsoprofessor vid Gaziuniversitetet i Ankara säger till den turkiska nyhetsbyrån DHA att det skulle behövas regelbundna, noggranna kontroller för att försäkra sig om att vattnet är hälsosamt.
Nu har visserligen regnsäsongen börjat men att fylla magasinen tar tid. Och professorn varnar för att en snabb påfyllning inte nödvändigtvis är lösningen, snarare tvärtom.

Om vattennivån ligger nära reservoarernas botten kan häftiga skyfall grumla vattnet och göra reningsprocessen svårare.
Utan noggranna tester och filtrering finns också risk för sjukdomsutbrott av vattenburna sjukdomar som Hepatit-A och kolera.

Ytterst få använder kranvattnet i Istanbul som rent dricksvatten, men det används av många för tillagning av till exempel kaffe och te, drycker som inte nödvändigtvis når kokpunkten när de tillreds och därmed inte alltid befrias från skadliga bakterier.

De turkiska myndigheterna säger att de är medvetna om problemet och planerar därför ytterligare vattenförsörjningsledningar till Istanbul. En stad med långt över 15 miljoner invånare.