Demens

Fysisk aktivitet kan minska risken för demens

0:40 min

Även personer som är i ett förstadium till demens kan med fysisk aktivitet minska risken för att utveckla till exempel Alzheimers sjukdom, enligt en ny studie.

Daglig motion kan minska risken för demens, till och med för de som har ett förstadium till demens, så kallad lindrig kognitiv störning.

Enligt en ny studie så har de som redan är fysiskt aktiva störst skyddande effekt, men även de som börjar motionera först när de fått reda på att de har kommit in i detta förstadium till demens minskar risken att utveckla till exempel Alzhemiers sjukdom.

Studien pekar på att det kan räcka med så lite som 10 minuters pulshöjande aktivitet en gång i veckan för att dubblera den skyddande effekten jämfört med att inte motionera alls.

Referens: Kim, Y.J., et al. "Association between physical activity and conversion from mild cognitive impairment to dementia". Alz Res Therapy 12, 136 (2020).
DOI: https://doi.org/10.1186/s13195-020-00707-1.