Coronaforskning

Så såg forskningen om covid-19 ut under de första månaderna

0:51 min

En kartläggning av den enorma mängd vetenskapliga artiklar som publicerats om covid-19 visar vad de största ämnena är och var man har forskat mest.

Forskare vid Karolinska institutet har gjort en kartläggning för att få en bättre överblick över den enorma mängd av vetenskapliga artiklar som har publicerats om covid-19.

Forskarna tog hjälp av datorer med maskininlärningsprogram som klarar att analysera stora mängder data och i studien ingick till slut över 16 och ett halvt tusen artiklar från mitten av februari till första juni i år.

De såg då att de vanligaste ämnesområdena inom covid-19-forskningen var sjukvårdens respons, hur sjukdomen yttrar sig hos patienten och psykosocial påverkan av pandemin.

USA, Kina, Italien och Storbritannien är bland de länder som drabbats hårdast av pandemin och de stod också för flest publikationer.

Forskarna har även gjort en hemsida där man kan följa analysen av forskningsutvecklingen.

Referens: Andreas Älgå et al. Analysis of Scientific Publications During the Early Phase of the COVID-19 Pandemic: Topic Modeling Study. Journal of Medical Internet Research 10 november 2020. DOI: DOI: 10.2196/21559.