V söker stöd för krav på offentlighetsprincip i friskolor

2:02 min

Vänsterpartiet gör ett försök att syna de andra partierna i frågan om friskolor och offentlighetsprincipen. Partiet vill få med sig de andra partierna i utbildningsutskottet i ett krav till regeringen att ta fram förslag till lagstiftning som innebär att även friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen.

Vänsterpartiets utbildningspolitiske talesperson Daniel Riazat vill få med sig de andra partierna i utbildningsutskottet i ett krav till regeringen att ta fram förslag till lagstiftning som innebär att även friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen:

– Vi lever tyvärr i ett land som har världens mest extrema friskolepolitik och då ska det också finnas total transparens för vad som händer på dessa skolor. Sedan tidigare gäller ju offentlighetsprincipen på kommunala skolor och då är det rimligt att all verksamhet som finansieras av skattebetalarna, att folket har en insyn i vad som händer i dessa skolor, säger Daniel Riazat.

Diskussionen om friskolor och offentlighetsprincipen har fått fart igen efter att Skolverket tidigare i höstas slutade publicera all statistik kring alla skolor efter en dom som sade att uppgifter om friskolor i vissa fall kan vara affärshemligheter. Nu finns en tillfällig lösning för att kunna ta del av tidigare publicerad statistik och regeringen arbetar med förslag på hur även ny statistik ska kunna bli offentlig igen.

Det här tar för lång tid och riskerar att bli krångligt, anser Daniel Riazat och vill därför få med sig de övriga partierna på ett utskottsinitiativ till regeringen som han ska lägga fram på utbildningsutskottets möte imorgon.

Frågan är om Vänsterpartiet kan få något stöd. Daniel Riazat pekar på att såväl Miljöpartiet som Socialdemokraterna är inne på samma linje, om det skrev till exempel de båda socialdemokratiska ministrarna Mikael Damberg och Morgan Johansson i en debattartikel alldeles nyligen. Samtidigt har utbildningsminister Anna Ekström varit tydlig med att hon inte tänker driva den här frågan i riksdagen eftersom hon bedömer att det saknas tillräckligt stöd.

Daniel Riazat tycker sig också se en öppning hos Liberalerna.

– Lyssnar man på vad majoriteten av partierna har sagt i riksdagen när de har blivit tillfrågade om offentlighetsprincipen, är det enbart två partier som har stängt dörren för den här frågan och det är Centerpartiet och Sverigedemokraterna, säger Daniel Riazat.