Myanmar

”Medlemmar borde pressa Myanmar att lösa krisen för rohingier”

2:02 min

Demokrati- och människorättsorganisationer kritiserar den ekonomiska samarbetsorganisationen Asean för att göra för lite för att få Myanmar att lösa krisen för den utsatta foklgruppen rohingyer. Men Asean drar sig för för att ta upp frågan.

– Det är ynkligt att se hur Asean behandlar frågan om krisen i delstaten Rakhine i Myanmar, säger Debbie Stothard som är generalsekreterare för Internationella unionen för mänskliga rättigheter och Alternative Asean Network on Burma.

Hon menar att Aseans tio medlemsländer borde kunna sätta press på Myanmar så att man ska kunna lösa frågan om en säker framtid för den muslimska minoritetsgruppen Rohingyer i landet.

Frågan om rohingyernas framtid är så pass viktig och stor att den längre inte bara berör Myanmar utan hela regionen menar flera av organisationerna som står bakom skrivelsen som har lämnats till Asean.

Charles Santiago är ordförande för organisationen, Asean Parlamentarians for Human Rights, APHR. Han säger att det är tydligt att ASEAN inte har någon plan för hur man ska agera. Motviljan från organisationen att ta tag i frågan får stöd av ledare från Kambodja, Laos, Vietnam och Filippinerna som själva har en bristande syn på mänskliga rättigheter och om man skulle klaga på Myanmars agerande i rohingyafrågan själva riskerar att få kritik för hur dom agerar i sina respektive länder.

Det har länge funnits en motvilja inom Asean att ta tag i frågor som handlar om mänskliga rättigheter säger Charles Santiago vid APHR men att man nu måste se rohingyakrisen som ett problem som kan skada hela organisationens anseende.

Som det är nu så är det Myanmar som dikterar hur frågan ska behandlas av Asean och det är en stor brist för hela organisationen anser Charles Santiago vid Asean Parlamentarians for Human Rights. Asean har svarat på kritiken med att säga att rohingyakrisen är allvarlig men att det är en intern fråga för Myanmar att lösa.