Skärpta restriktioner

Löfven: ”En mycket tydlig och skarp signal”

2:01 min

Regeringen presenterade idag ytterligare restriktioner för att begränsa smittspridningen. Taket för allmänna sammankomster sänks till max åtta personer, var ett av beskeden från statsminister Stefan Löfven.

– Beslutet nu att begränsa sammankomster till åtta personer är en mycket tydlig och skarp signal till varje enskild människa i vårt land och till hela det svenska samhället om vad som gäller framöver, sade Stefan Löfven.

Efter att ha haft en gräns på max 50 personer som höjdes till 300 för vissa evenemang för inte så länge sedan, drar nu regeringen ner antalet rejält – till åtta personer. Det handlar om aktiviteter som exempelvis föreläsningar, konserter, föreställningar av olika slag.

Något förbud för privata fester eller sammankomster finns inte, men det här ska vara normerande för hela samhället var budskapet. Gå inte på gym, bibliotek och ha inte middagar sade Stefan Löfven.

– I en kris som den här måste var och en göra sitt, inte bara för att lagen säger det, utan för att samvetet säger det. Följ Folkhälsomyndighetens råd, leta inte kryphål, obstruera inte, sade socialminister Lena Hallengren.

Förslaget går nu ut på remiss och beräknas träda i kraft den 24 november och till att börja med gälla i fyra veckor, men förlängs om det behövs. Vad som ska gälla till julhelgen kommer besked om senare. Även det nuvarande undantaget för liveframträdanden, till exempel musik tas bort, för det är ju nu undantaget från 50-personersgränsen.

Finansmarknadsminister Per Bolund öppnar för att de här kan leda till behov av ökat stöd till inte minst kultur- och idrottssektorn. De stöd som regeringen hittills presenterat kommer sannolikt inte räcka

– Självklart kommer vi då se över behovet av förstärkta stöd till de sektorer som påverkas av de här skärpta restriktionerna.

Förslagen har tagits fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten men frågan är då hur mycket det i praktiken påverkar smittspridningen att kultur- och delar av idrottslivet släcks ner?