Corona

Läkemedel mot reumatism kan minska dödsfall bland coronasjuka

1:10 min

Forskarna har funnit att en medicin mot reumatism skulle kunna minska dödlighet hos patienter med måttlig till svår covid-19. Det visar en nypublicerad studie i tidskriften Science advances.

Forskarna söker intensivt efter nya behandlingar som kan påverka covid-19 patienter. Flera olika läkemedel testas parallellt. Nu har man funnit att en medicin mot reumatism kan minska dödlighet hos patienter med måttlig till svår covid-19.

Det visar resultat från ett internationellt forskningssamarbete koordinerat av forskare vid Karolinska institutet. Det handlar om läkemedlet BARICITINIB, som idag används mot ledgångsreumatism.

Studien inkluderade 83 patienter med covid-19-lunginflammation som varit inlagda på sjukhus i Italien och Spanien som behandlades med Baricitinib utöver ordinarie vård. De jämfördes sedan med ytterligare 83 patienter som inte fått medicinen.

I studien konstaterar man att bland de patienter som fick läkemedlet så rapporterades en minskning i dödlighet på 71%. Patienterna hade en genomsnittlig ålder på 81 år.


REFERENS: Science Advances,  November 2020,  Stebbing et al "JAK inhibition reduces SARS-CoV-2 liver infectivity and modulates inflammatory responses to reduce morbidity and mortality,"
DOI: 10.1126/sciadv.abe4724