Klimatsmart mat

Mer grön mat - bland det viktigaste för att nå klimatmålen

1:58 min

Det räcker inte att ta bort alla utsläpp från energisektorn för att nå klimatmålen i Parisavtalet. Det behövs också en kraftig minskning av utsläpp från jordbruk och matproduktion, menar forskare.

Även om man redan idag skulle ta bort alla utsläpp från energisektorn så skulle vi ha stora svårigheter att uppnå de gemensamma klimatmål som står i Parisavtalet. Det är slutsatsen i en brittisk-amerikansk studie som publiceras i tidskriften Science. För att nå målen krävs också en kraftig minskning av utsläpp från jordbruk och matproduktion skriver forskarna.

Martin Persson, docent miljövetenskap på Chalmers Tekniska Högskola, har läst studien.

- Egentligen är det en ganska enkel studie. Man har använt scenarier för hur världens befolkning ökar, för hur våra dieter förändras när vi blir rikare och hur avkastningen i jordbruket kan tänkas öka över tid. Och så har man kopplat det till data på hur stora utsläppen är av koldioxid, metan och lustgas från olika matvaror. Så har man då kunnat räkna ut de totala koldioxidutsläppen över tid.

Att vi inte kan nå klimatmålen utan att minska utsläppen från våra matsystem är ganska självklart menar Martin Persson. Utsläpp från jordbruk och matproduktion står idag för ungefär en tredjedel av våra totala växtutsläpp globalt. Men det är en bra studie som tydligt illustrerar det här problemet, säger han.

- Den visar också att den viktigaste åtgärden vi kan göra för att minska utsläppen är att förändra våra dieter. En övergång till en diet med mer grönt minskar utsläppen med nära hälften. Och det är alltså inte en helt vegansk eller vegetarisk diet utan något som de beskriver mer som en medelhavsdiet.

En omställning till en mer vegetarisk kost skulle ha mycket större effekt på minskningen av utsläpp än åtgärder som ökar avkastningen i jordbruket, genmodifierade grödor till exempel, och nästan dubbelt så stor effekt som man får från tekniska åtgärder i jordbruket, skriver forskarna. Men för att få till en sån förändring i tid krävs också politiska beslut.

- Idag är ju stora delar av de här utsläppen inte "prissatta" på det sättet som utsläppen från energisektorn är där vi har koldioxidskatter och handelssystem och liknande, det finns inte för de här utsläppen. Så ska vi få till stånd en förändring av det här och minskade utsläpp så måste vi också införa styrmedel för att det ska ske.

Referens: Michael A. Clark. et al. "Global food system emissions could preclude achieving the 1.5° and 2°C climate change targets". Science, 2020. 
DOI: 10.1126/science.aba7357.