Ny rättsutredning

Migrationsverket kräver bevis för sexuell läggning

1:56 min
  • Under måndagen släpps en rättsutredning som visar att migrationsmyndigheternas bedömningar av HBTQI-personers asylärenden ofta strider mot internationell rätt. 
  • "Om du inte passar i mallen så säger de att du inte är en HBTQ-person", säger Dora, asylsökande som är engagerad i RFSL Newcomers Västmanland.
  • "När prövningen utgår från att du måste ha specifika erfarenheter för att vara en trovärdig HBTQI-person då strider det mot rätten till en individuell prövning", säger Aino Gröndahl, asylrättsjurist på RFSL och upphovsperson till rättsutredningen.