JUST NU: Folkhälsomyndigheten håller pressträff om corona-läget

Den snabba ökningen i Europa har mattats av något, däremot ökar smittspridningen fortfarande rejält i USA. I Sverige har vi en fortsatt hög smittspridning.

Det är en fortsatt hög smittspridning i världen, med 54, 6 miljoner smittade och 1, 3 miljoner avlidna. Främst ökar det fortsatt i USA men i EU-området har den tidigare snabba smittspridningen mattats av något, främst i Belgien och Nederländerna.

I Sverige finns nu 192 439 personer smittade och många testas just nu. Det innebär att 557 personer per 100 000 invånare under de senaste två veckorna är smittade, enligt Folkhälsomyndigheten.

I Sverige ökar dödssiffror och antal vårdade i covid-19. Idag är 6 225 personer avlidna med sjukdomen.

Enligt Socialstyrelsen IVA-vårdas 167 personer och 1 288 personer ligger på sjukhus, för covid-19. Det kan jämföras med 20 april förra året då flest människor vårdades för sjukdomen, som då var 2 412 personer totalt. Men det finns fortsatt 30 procent vårdkapacitet kvar.

– Det är en snabb, negativ utveckling, säger Johanna Sandwall på Socialstyrelsen.

Två ytterligare regioner inför striktare lokala restriktioner, Gävleborgs och Västernorrlands län. Skåne och Uppsala förlänger sina restriktioner. Just nu är det 17 av 21 regioner som har dessa lokala restriktioner.

Folkhälsomyndigheten och MSB arbetar nu extra med att nå gruppen 17-19 år som har en ökad smittspridning på 18 procent i jämförelse med andra grupper, på 10 procent.

– De behöver ta eget ansvar som individer men den här gruppen är klassiskt svår att nå med folkhälsoarbete, men vi arbetar med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med ett informationsarbete för att nå dem speciellt, säger Anders Tegnell.

Vad gäller de nya reglerna som regeringen gick ut med om att endast 8 personer kan samlas vid allmänna sammankomster, så finns det några otydligheter gällande sittande publik, huruvida det är det som gäller där också.

– Det behöver utredas och vi för samtal med regeringen om det, så återkommer med ett tydligare besked så snart som möjligt, säger Anders Tegnell.

Det är fortfarande för tidigt att se några effekter av de lokala restriktioner och regeringens riktlinjer som införts under de senaste veckorna.

– Vi kan se ett visst ändrat beteende såsom att det är färre i kollektivtrafiken och i shoppingcentrum etc. Men effekten av våra restriktioner kommer att komma mer sakta här framöver, men att se någon riktig nedåtkurva, är för tidigt, enligt Anders Tegnell.

 Vid dagens pressträff hos Folkhälsomyndigheten medverkar:

Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten
Johanna Sandwall, krisberedskapschef, Socialstyrelsen
Mona Heurgren, avdelningschef, Socialstyrelsen
Svante Werger, rådgivare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ulrika Björkstén, corona-kommentator Ekot