Unionen spår snabb återhämtning i ekonomin

1:50 min

Idag presenterar Unionen sin konjunkturprognos för 2021, och det är en positiv tilltro till branschernas förmåga till återhämtning som beskrivs i rapporten.

– Det vi såg var ju att krisen slog väldigt hårt i början men att återhämtningen också har gått snabbare. Det gäller inte minst delar av industrin, men också konsumtionen har återhämtat sig väldigt bra här under sommar och höst. Så uppstudsen har ändå varit snabbare här de senaste månaderna än vad de allra flesta prognosmakare trodde i våras, säger chefsekonom Katarina Lundahl.

I våras förutspådde Unionen en BNP-nedgång på 7,5 procent, nu har den reducerats till en nedgång på 3,5 procent, även med en sämre utveckling under det fjärde kvartalet i åtanke. BNP kommer sedan enligt samma prognos få en uppstuds i samma storleksordning nästa år.

Ni skriver i den här rapporten att återhämtningen får ny kraft under senvinter och tidig vår men är inte det för tidigt med tanke på den den här andra smittovågen?

– Det är såklart att det finns osäkerhet i bedömningarna men vi tycker ändå att man kan dra en del lärdomar av det här halvåret som har gått som vi har haft den här pandemin. Och vi såg ju just det att ekonomin påverkades kraftigt negativt när smittspridningen ökade i våras men att det också gick ganska fort uppåt när smittspridningen gick ner, säger Katarina Lundahl.

Hon lyfter bland annat vaccin och varmare väder inför våren som faktorer som kan stabilisera smittspridningen och därmed också ekonomin. Men det finns stora variationer mellan och inom branscherna för hur väl man lyckas återhämta sig. I det stora hela balanserar det dock ut sig.

Vad gäller arbetslösheten spår man att siffrorna kommer ligga still på samma nivåer som nu i ett par månader framöver, innan arbetslösheten kommer börja sjunka - som den såg ut att göra innan smittspridningen tog fart igen.

Företagen har också ganska snabbt fasat ut korttidspermitterade det senast halvåret, från 120 000 permitterade i våras till 30 000 idag.

– Vi har ju också under det här halvåret sett stora variationer mellan branscher i hur mycket man har fasat ut det hittills. Inom fordonsindustrin, verkstadsindustrin, där har man dragit ner väldigt mycket på användningen, inom delar av tjänstesektorn så har vi fortfarande en ganska stor andel medlemmar som är korttidspermitterade. De skillnaderna tror vi kommer bestå och det är möjligt inom vissa delar av tjänstesektorn att man kommer öka andelen permitterad personal igen, säger Katarina Lundahl.