Matematik i skolan

Elevers upplevelse av matte påverkas av gruppens kunskapsnivå

1:02 min

Matematikgrupper indelade efter prestationsförmåga kan påverka enskilda elevers upplevelse av matematik i skolan.

Elevers upplevelse av matematik påverkas av gruppens sammansättning och dess genomsnittliga kunskapsnivå. Det visar en finsk studie där drygt 1300 elever i åldern 14-15 år ingått.

Forskarna har i studien utgått ifrån den så kallade "Big fish little pond"-effekten för att undersöka hur elevers känsla inför matematik jämförs med gruppens förmåga.

Enligt studien är effekten särskilt tydlig hos elever som upplever sig vara på en lägre nivå än resten av gruppen när de går i en högpresterande matematikklass. För de eleverna är känslan av skam tydligare än känslan av stolthet hos de elever som upplever sig vara på en högre nivå än gruppen.

Pojkar visade sig också uppleva mer skam i högpresterande mattegrupper än flickor, något som forskarna tror kan bero på att matematik ofta uppfattas som ett manligt ämne.

Forskarna tror att individuella mål kan vara en lösning för att minska den jämförande effekten.

Referens: Marja Eliisa Holm, Johan Korhonen, Anu Laine, Piia Maria Björn, Markku Sakari Hannula. "Big-fish-little-pond effect on achievement emotions in relation to mathematics performance and gender". International Journal of Educational Research, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101692.