Coronapandemin

Kommunal: Större smitta på boenden med många timvikarier

1:59 min

Äldreboenden som drabbades hårt av coronasmittan i våras hade generellt färre anställda och fler timvikarier än dem som klarat sig bättre. Det visar en färsk undersökning som LO-facket Kommunal gjort bland vårdanställda över landet. Tillgången till skyddsutrustning var också sämre.

– Den visar bland annat att om man har en större andel timanställda, har man inte skyddsutrustning och har man inte bra utbildning och följer basala hygienrutiner, ja då ökar smittspridningen, säger Tobias Baudin, Kommunals ordförande.

Covid-19 var den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige under första halvan av 2020, enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Tidigare granskningar har visat att många var äldre och bodde på särskilda boenden eller hade hemtjänst.

Nu har alltså Kommunal, som organiserar vårdpersonal som vårdbiträden och undersköterskor, gjort en enkät för att ta reda på hur personalsituationen såg ut under pandemins topp. Cirka 1 500 skyddsombud och arbetsplatsombud har svarat, vilket är 23 procent av de tillfrågade, och de representerar drygt 1 000 äldreboenden i landet.

I rapporten har äldreboenden där flera fall av covid-19 rapporterats jämförts med boenden där inga eller bara ett fall funnits. Resultaten visar bland annat att det på de mer drabbade boendena fanns fler timanställda, lägre bemanning och fler i personalen som gått till arbetet trots symtom. Men också att personalen på boenden utan covidfall mer sällan har behövt arbeta utan rätt skyddsutrustning och varit bättre på att följa basala hygienrutiner.

– Nu är det huvudmännens och arbetsgivarnas ansvar att se till att nu har vi lärt oss av det här, nu gör vi på rätt sätt i stället. Tryggare anställning, se till att man har utbildning, att det finns skyddsutrustning, att man kan isolera dem som blir smittade. Har man inte gjort det nu så är det dags att börja, säger Tobias Baudin.

Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges kommuner och regioner, SKR, håller med Kommunal om att det behövs fler tillsvidareanställda i äldreomsorgen. Men hon menar att det är för tidigt att säga vad som gick snett under pandemin, pågående granskningar bör väntas in.
För arbetsgivarna var behovet av personal den största utmaningen.
– Behovet av personal, det var större än normalt, samtidigt som det var en extremt stor sjukfrånvaro hos den ordinarie personalen. Det berodde ju på att man var sjuk själv eller att man var hemma och vårdade barn. Så att säga att förekomsten av timanställningar skulle ha bidragit till ökad smittspridning är att dra en för snabb och förenklad slutsats.