WHO rekommendation

M och KD kräver besked av regeringen om munskydd

1:53 min

Både Moderaterna och Kristdemokraterna kräver nu att statsminister Stefan Löfven ska redogöra för varför Sverige inte rekommenderar att medborgarna bär munskydd, för att minska spridningen av coronaviruset.

– Världshälsoorganisationen är helt entydig i sin rekommendation, och har blivit allt tydligare. De flesta länder använder det. I Sverige påpekar andra att det inte finns stöd för att det fungerar. Jag tycker att regeringen måste ge sin samlade bild av om detta vore bra eller inte, säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Vad tycker du själv?

– Jag tycker att det är svårt att bedöma. Men regeringen måste kunna samla ihop alla de olika kunskaper som nu finns, och ge en tydligare bild av den svenska linjen, säger han.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson sade i somras att det behövs rekommendationer om munskydd på platser där trängsel inte kan undvikas, som i kollektivtrafiken.

De övriga partiledarna har hittills legat lågt. Men nu kräver alltså både Moderatledaren Ulf Kristersson och Kristdemokraternas Ebba Busch att statsminister Stefan Löfven ska redogöra för vad som ligger bakom den svenska strategin.

Frågan kommer att tas upp på det partiledarmöte som Stefan Löfven har kallat till nästa vecka.

Kristdemokraten Acko Ankarberg Johansson, som är ordförande i riksdagens socialutskottet, säger så här.

– Vi tror att det är viktigt att vi har proaktiva åtgärder och att vi också kombinerar det med försiktighetsåtgärder, och en sådan skulle ju vara att påbjuda att man bör använda munskydd i kollektivtrafiken.

Men Folkhälsomyndigheten säger ju att forskningsunderlaget är svagt när det gäller effekterna av munskydd. Varför vill ni ändå ha detta?

– Det stämmer att forskningsunderlagen pekar åt olika håll, och vi tror inte att det på något vis ska ersätta, men det ska komplettera, säger Acko Ankarberg Johansson.