Arbetsmiljö och hälsa

Ohälsan varierar stort mellan olika yrkesgrupper

2:00 min

Livsstilsrelaterade hälsoriskfaktorer varierar stort mellan olika yrkesgrupper. Det visar en studie från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

I studien ingår över 72 000 män och kvinnor i åldrarna 18-75 år från 14 olika yrkesgrupper. Deltagarna har mellan åren 2014 och 2019 gjort en konditions- och hälsoundersökning samt svarat på frågor om upplevd hälsa och livsstil.

Studien visar bland annat att enskilda hälsoriskfaktorer som låg kondition, fetma och rökning är nästan dubbelt så vanliga hos personer inom vissa yrken med lägre utbildning än inom yrken med hög utbildning. Men studien visar också att hälsoriskfaktorerna inte bara skiljer sig mellan olika utbildningsnivåer utan att de också varierar beroende på olika typer av yrke, säger Anna Nyberg, docent i psykologi och forskare inom psykosocial arbetsmiljö och hälsa på Uppsala universitet.

Kontaktyrken, till exempel omsorgspersonal och lärare, har enligt den här studien fler riskfaktorer och det är också yrkesgrupper med sämre psykosocial arbetsmiljö och högre sjukskrivningstal än många andra yrkesgrupper. Den här studien visar inte på varför olika yrkesgrupper har olika mönster av riskfaktorer och det blir viktigt att fokusera på vad i arbetsmiljön som kan ligga bakom variationerna, säger Anna Nyberg.

- Man kan få en hypotes här om att det handlar just om hur det ser ut i de här olika yrkena helt enkelt. Alltså att det kan vara kopplat till arbetsmiljö eftersom många kontaktyrken kräver ganska lång utbildning men de skiljer ut sig ändå. Om man tittar på kontaktyrken så har man troligtvis sämre möjligheter att kontrollera sin arbetstid till exempel eftersom man är upptagen av arbete med patienter eller elever, de personer man engagerar sig i i arbetet. Och då har man mindre möjlighet att styra sin egen arbetstid och kanske därför också sämre möjligheter att ta hand om sig.

Referens: Väisänen, D., Kallings, L.V., Andersson, G. et al. "Lifestyle-associated health risk indicators across a wide range of occupational groups: a cross-sectional analysis in 72,855 workers". BMC Public Health 20, 1656 (2020).
DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-020-09755-6