Miljö

Metanupptäckt i Östsibiriska havet

1:58 min

Svenska forskare har för första gången upptäckt utsläpp från fruset metan långt ute i havet utanför östra Sibirien. Metan är en mycket kraftig växthusgas som riskerar att förstärka den globala uppvärmningen.

– Vi upptäckte ett rätt stort område, ungefär 200 km långt, där vi såg bubblor som kom upp från havsbottnen. Vi tog vattenprover och bekräftade att det var förhöjda metanhalter, säger Örjan Gustafsson, professor på Stockholms universitet är en av ledarna för expeditionen, som nyss kommit tillbaka från ryska Arktis.

Den rysksvenska expeditionen till de stora kusthaven norr om östra Sibirien är en av få som kunnat genomföras i Arktis i år, då Coronapandemin hållit många forskare på hemmaplan.

Örjan Gustafsson, är professor på Bolincentret för klimatforskning på Stockholms universitet. Han har tidigare gjort resor med isbrytare till de här områdena i Laptevhavet, 50 till 60 mil ut från Sibiriens kust, där det grunda kusthavet möter djupare havsområden och där forskarna bedömt att det finns stora mängder metan i frusen form, så kallade metanhydrater.

Tidigare år har man inte sett några tecken på att metan frigjorts just här. I år däremot, då Sibirien haft en lång period med ovanligt varma temperaturer, var det så lite is att det gick att ta sig dit med ett vanligt forskningsfartyg. Då blev bilden en annan.

– Det är långt bort, svårtillgängligt och så är det inom ryskt territorialvatten. Så det är väldigt få forskningsexpeditioner som kommer åt att studera det här området. Nu hade vi möjlighet att kartera det här noggrannare och upptäcker att de här metanhydraterna i området verkar vara destabiliserade, säger Örjan Gustafsson.

För första gången kunde nu forskarteamet observera områden i havet med 10 till 100 gånger mer metan i vattnet än vad som är vanligt. Metan är en mycket starkare växthusgas än koldioxid. Det finns därför en oro för att allt varmare havsströmmar ska få det frusna metanet att börja tina så att det kan nå atmosfären och förstärka den globala uppvärmningen.

– Resultaten är ännu preliminära, men pekar tillsammans med tidigare forskning på att den processen nu är igång, säger Örjan Gustafsson.

Däremot tror forskarna inte att utsläppen ännu är tillräckligt stora för att ha en påtaglig klimatpåverkan.

– Vi tror inte att utsläppen till atmosfären är alls i den skalan att de skulle påverka klimatuppvärmningen just nu, men processen är igång, säger Örjan Gustafsson.