Opartiska medier nödvändiga för att undvika parallella verkligheter

I en debattartikel i Expressen idag skriver vd Cilla Benkö och programdirektör Björn Löfdahl om vikten av opartiska medier mot bakgrund av den polariserade debatt vi sett i USA de senaste mandatperioderna och i samband med valet i USA nyligen.

Mediebevakningen av valet i USA visar att opartiska nyhetsmedier spelar en avgörande roll för att se till att människor får den nyhetsrapportering de behöver för att själva kunna bilda sig en egen uppfattning. Dessvärre går utvecklingen i motsatt riktning vilket riskerar att skapa parallella verklighetsbilder.

Efterspelet till det amerikanska valet pågår för fullt. En av de frågor som diskuteras i allt högre tonläge gäller den förflyttning som skett när det gäller mediers opartiskhet. USA är idag på många sätt ett mer polariserat land än någonsin, och det gäller dessvärre också de amerikanska medierna. En diskussion som blivit högaktuell under den senaste veckan handlar om hur allt mer politiserade medier i landet under de senaste mandatperioderna bidragit till att driva befolkningen längre isär. Ju mer polariserat det amerikanska samhället blivit, desto mer tydlig har den politiska utgångspunkten hos medier som exempelvis Fox News å ena sidan, och MSNBC å den andra blivit. Även tidningar har i detta val i många fall tagit en tydlig ställning och anklagas för att driva teser på nyhetsplats.

Enligt Reuters Institutes Digital News Report 2020 föredrar så många som 30 procent av de tillfrågade amerikanerna i undersökningen idag att ta del av nyheter från källor som stämmer överens med de egna åsikterna.

Att åsikter säljer, och att texter och inslag som tydligt tar ställning får störst spridning i sociala medier, har spelat roll för utvecklingen och lockat fler kommersiella medier att positionera sig, inte minst efter det ekonomiska stålbad branschen genomgått under senare år och som ytterligare förvärrats under pandemin. Under våren 2020 förlorade så många som 36 000 amerikanska journalister sina jobb.

Samtidigt saknar medielandskapet i USA en motsvarighet till den starka och oberoende public service som finns i Sverige och på flera håll i världen idag. Medier som bidrar med opartiska nyheter och ett trovärdigt innehåll som når en stor, bred publik, där många olika röster och åsikter kommer till tals. Medier som finns tillgängliga för alla oavsett inkomst eller bakgrund.

Forskning visar tydligt att starka och oberoende public service-medier gynnar demokratin, genom ett större samlat utbud av nyhets- och samhällsjournalistik och med medborgare som kan mer om politik och samhälle i stort.

I Sverige finns det, i motsats till en del felaktiga påståenden i debatten, ett starkt stöd för public service hos befolkningen. Förtroendet för Sveriges Radio och Sveriges Television ligger i topp bland de svenska medierna och har varit stabilt under hela 2000-talet och dessutom ökat ytterligare under pandemin*.

Vi kan också konstatera att väldigt många valde just Sveriges Radio för att få hjälp med att förstå hur det går i det amerikanska valet, både under själva valdagen och nu efteråt. Lyssningen på Sveriges Radios utbud ökade stort, både i vanlig FM-radio och on demand. Allra mest ökade lyssningen bland personer under 50 år**.  Det är svårt att tolka på något annat sätt än att många söker sig till Sveriges Radio för att få en balanserad bild.

Det finns oroande tecken som tyder på att en allt mer politiserad mediemarknad sprider sig. Allt fler nyhetsmedier som i sin rapportering, och inte bara på ledarplats, talar till helt olika grupper vilket i sin tur ger helt olika bilder av verkligheten i allt fler länder. I Storbritannien tyder till exempel mycket på att två nya tv-kanaler med tydlig politisk agenda kommer att lanseras det kommande året, och även i Sverige finns det röster som skulle vilja se ett mer tydligt politiskt färgat medielandskap.

Visst kan det finnas plats för medier med en tydlig inriktning för sin rapportering, och med en politisk agenda även för nyhetsrapporteringen, men framväxten av den typen av utbud får inte ske på bekostnad av den starka opartiska nyhetsförmedlingen från bolag som inte driver teser på nyhetsplats. En sådan utveckling i Sverige vore  djupt olycklig. Få önskar sig nog en rapportering inför kommande val liknande den vi nu har sett i USA.

I Sverige bör vi hålla fast vid att medborgarna och vårt demokratiska samhälle mår bäst av en gemensam verklighet, och gemensamma nyhetsförmedlare, där vi hör och tar del av andras åsikter, även om vi inte håller med. I Sverige ska det fortsatt vara en rätt att vi alla själva kan bilda oss en åsikt om verkligheten, och om vad vi önskar oss av framtiden.

Starka, breda, oberoende och opartiska medier bör vara en självklarhet, lika självklart som att journalistikens roll inte är att tala om för människor vad de ska tycka.

Cilla Benkö, vd, Sveriges Radio

Björn Löfdahl, programdirektör, Sveriges Radio

Denna debattartikel har publicerats i kortad version i Expressen 2020-11-19

Debattartikeln har också publicerats på engelska via Public Media Alliance 2020-11-24 (this op-ed is available in English via this link)

* Förtroendet för Sveriges Radio har ökat under coronapandemin
** Stor ökning i lyssnandet under USA valet