Personlig assistans

Funktionsnedsatta stöder förslaget att all assistans ska bli statlig

2:05 min
  • Idag är det både kommunerna och den statliga myndigheten Försäkringskassan som betalar för de personliga assistenterna.
  • Regeringens utredare föreslår att det i framtiden bara blir statens ansvar.
  • "Det skulle vara enklare", säger Sophie Karlsson som är ordförande för Intressegruppen för assistansberättigade, som förkortas IfA.