Barn med långvariga covidsymptom kartläggs

9:57 min
  • Barn och unga tycks vara den grupp som klarar covid-19 allra bäst. 
  • Men det finns undantag. Barn som mer än ett halvår efter insjuknandet fortfarande inte klarar skolan på grund av trötthet och andra utdragna symptom.
  • Hör Gisela Rosenkvist, som är mamma till flera barn med långvarig covid-19, barnläkaren Jonas Ludvigsson och Malin Ryd Rinder från Astrid Lindgrens barnsjukhus.