Sjukvård

Ambulanssjukvården begär förstärkning

1:53 min

I Göteborg har ambulanssjukvården nyligen begärt förstärkning från försvaret. I Stockholm är det nu en brant stigande kurva över dagliga utryckningar och allt längre väntetider.

– Vår hemställan är tre ambulanser med sjukvårdare, där vi kommer bemanna med leg personal. Det är en modell vi hade i våra och sommars som föll väl ut och det är ju en resursförstärkning för hela regionen.

Det säger Elisabeth Hammar, verksamhetschef för ambulanssjukvården Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Anledningen till att de begär förstärkning är att de befarar att trycket kommer öka i regionen.

I Stockholm känner Patrik Söderberg, chefsläkare Regionen, igen den bilden.
– En hård belastning i hela systemet just nu, så i perioder kan det vara lite längre väntan för priogrupp 2, alltså inte akut livshot.

Region Stockholm kan konstatera att de är på väg upp mot vårens högsta notering. Den låg på 160 transporter per dag…
– Nu har vi en brant stigning förra veckan cirka 140 och ser ut förutsätta öka, även om ökningstakten minskat lite. Ökat kraftigt under sista uppgången.

Än så länge går det att upprätthålla den normala driften, berättar Patrik Söderberg, men flera i personalen är frånvarande på grund av vård av sjuka barn eller att de själva är sjuka – bland annat i covid-19.

Han beskriver en personalstyrka som jobbat väldigt mycket, väldigt länge, är trött slutkörd. Men han ser ändå positivt på läget.
– Det rullar på rätt bra, följer läget och förstärker när behövs. Ansträngt men stabilt och tror vi kommer klara av det här också.