Corona

EU vill börja använda snabbtester

1:38 min

Under tisdagen kom EU-kommissionen med detaljerade rekommendationer för användningen av snabbtester inom EU för att bromsa smittspridningen av covid-19.

– Det är nödvändigt att snabbt bygga ut testkapaciteten i Europa för att minska smittspridningen, skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på mikrobloggen Twitter idag.

EU-kommissionen föreslår att så kallade antigena snabbtester, där man får provsvar redan inom en timme, används vid omfattande smittspridning, då mer än 10 procent testas positivt för corona eller om det rådet brist på de vanliga PCR-testerna och det tar mer än 24 timmar att få provsvar.

De snabbtester som ska användas ska ha en tillförlitlighet på mellan 80 och 97 procent.

Vid hög smittspridning bör även personer utan symptom testas för att snabbt upptäcka nya fall. Om testet är negativt ska det antingen göras om eller så ska personen testas med ett vanligt PCR-test.

EU-kommissionen föreslår att vid omfattande smittspridning så ska all personal inom sjukvården och omsorgen testas regelbundet, varannan eller var tredje dag, det ska även gälla personal på fängelser och häkten och på slakterier.

Vid lägre smittspridning i samhället ska snabbtester användas i nom till exempel äldreomsorgen för snabbt upptäcka nya coronafall. Snabbtesterna ska göras av sjukvårdspersonal eller av annan personal med särskild utbildning. Och EU-kommissionen anslog idag 350 miljoner kronor till Internationella Röda Korset och Röda halvmånen för att utbilda personal.

EU-kommissionen rekommenderar också att EU-länderna ömsesidigt ska erkänna varandras testresultat för att underlätta för resor i Europa och kunna lätta på karantänsreglerna.