Busstrafiken

Gotlandsbuss vill få Bergkvarabuss avtal ogiltigförklarat

1:59 min
  • Gotlandsbuss vill få nuvarande bussavtal ogiltigförklarat och begär en överprövning i förvaltningsrätten i Stockholm. 
  • Av alla 76 bussar i skolskjuts- och kollektivtrafik är det just nu 37 som går på biogas; långt ifrån regionens drivmedelskrav om 70 procent biogasbussar.
  • Kollektivtrafikchefen Jyrki Vainio anser att Bergkvarabuss håller sig inom avtalet och depåchefen på Bergkvarabuss Henric Hedenqvist säger att de följer kravlistan.