Pandemins Pris

Facket: Regionen mörkar covid-fall bland personalen

1:54 min
  • När facket begär ut information om covid-smitta får de nobben eller beläggs med sekretess. 
  • Något som försvårar smittskyddsarbetet, hävdar skyddsombudet.
  • "Kan finnas brister i rapporteringen", säger regiondirektören Johan von Knorring.