Coronaviruset

Vetenskapsakademien förordar munskydd

1:57 min

Kungliga Vetenskapsakademien rekommenderar allmänheten att använda munskydd inomhus i allmänna lokaler. Även bättre ventilation behövs om man vistas länge med andra människor till exempel i kollektivtrafiken.

Användning av munskydd och god ventilation är viktiga åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset inomhus. Det slår Kungliga Vetenskapsakademien fast i den första rapporten från akademins expertgrupp om covid-19.

– För att skydda sig mot det här så anser vi att ett munskydd som täcker både näsa och mun filtrerar bort små droppar i inandningsluften som kan innehålla virus. Då anser vi att både ventilation och munskydd är viktiga, säger professor Staffan Normark, ordförande för Kungliga Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19.

Ni rekommenderar munskydd men Folkhälsomyndigheten gör inte det, hur ser ni på det?

– Vi lever just nu i en väldigt dramatisk situation när smittspridningen ökar. Då måste man ta till alla de verktyg som finns. Då ingår alla de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gett oss. Men just under vintersäsongen när man måste vara inomhus och inte kan undvika fysisk kontakt är det viktigt med munskydd.

Gruppen har också tittat närmare på påståendet att munskydd skulle kunna öka smittspridningen, till exempel genom att människor får en känsla av falsk säkerhet. Men det avfärdar Staffan Normark.

– Det finns alltså egentligen ingenting som säger att det skulle vara farligt att bära munskydd. Inget som tyder på att det skulle öka smittspridningen, säger han.

Vetenskapsakademiens expertgrupp som bildades i höstas har till uppgift att granska det vetenskapliga kunskapsläget om coronaviruset. Det här är deras första rapport, som handlar om smittskydd, där slutsatserna är att god ventilation med luftutbyte och användning av munskydd inomhus är viktigt.

Fler rapporter väntas, innan det är dags att summera arbetet i slutet av nästa år. Och Staffan Normark säger att det råd man kan ge till allmänheten är enkelt.

– Jag kan bara ge det råd jag ger till mig själv. Jag tillhör riskgruppen, är 76 år snart. Jag anser att jag kan röra mig obehindrat utomhus, där de regler som gäller med avstånd är fullt tillräckliga. Går jag in i allmänna lokaler, skulle jag rekommendera mig själv att ta på munskydd, vilket jag alltid gör, avslutar Staffan Normark.