Gribshunden

Nya dykningar kring Gribshunden

3:35 min
  • Den här veckan görs nya dykningar utanför Ronneby vid vraket från Gribshunden som förliste 1495.
  • Under förra året så genomfördes många dykningar under augusti och september, men i år så har det varit svårt med tanke på pandemin
  • "Vi tror att en av kanonerna var gjuten brons, om det är så, då är det det tidigaste exemplet av en bronskanon på ett fartyg", säger marinarkeologen Brendan Foley vid Lunds Universitet.