Asyl

Utvisning av skolelev i Örebro blir riksdagsfråga

0:40 min
  • Frågan om avvisningen av en 16-åriga flicka och hennes familj som kom till Örebro 2015, når nu riksdagen.
  • Det är centerns riksdagsledamot som reagerar på att familjen utvisas till Egypten som har en många rapporter om bristande respekt och tuffa villkor för kvinnor och barn.
  • På riksdagens frågestund idag kommer hon ta upp frågan med migrationsminister Morgan Johansson och fråga hur regeringen och myndigheterna jobbar för att få till stånd en jämställd och, enligt barnkonventionen säker asylprocess?