Coronaviruset

Även barn kan drabbas av långvariga besvär efter corona

1:52 min

Även barn misstänks kunna drabbas av långvariga besvär av covid-19. Det säger Jonas F Ludvigsson, professor vid Karolinska institutet, som i en rapport beskriver svenska barn med sannolik "long covid".

– De här barnen finns och har en rejäl trötthet. Många har problem med andfåddhet, och pulsstegring. Så fort man ska göra nånting blir saker och ting väldigt jobbigt. Man kan få minnesproblem. Många barn har kvarstående ont i halsen i flera månader. Så dem här barnen finns, säger Jonas F Ludvigsson.

I rapporten beskrivs, fem barn med sannolik "long covid". Barnen har varit mellan nio och 15 år och alla uppvisade trötthet, andningsbesvär och hjärtklappning eller bröstsmärtor mer än två månader efter att de fått covid-19.

Enligt Jonas F Ludvigsson är tröttheten den gemensamma nämnaren. Samma typer av reaktioner kan man se även vid andra infektioner som körtelfeber, infektioner som drabbar hjärnan och även barn som drabbades av svininfluensan. Inga av barnen ska ha lidit av någon underliggande sjukdom som hjärtkärlsjukdom, fetma eller diabetes. Besvären satt i sex till åtta månader efter insjuknande.

Malin Ryd Rinder, verksamhetschef på barnakutsjukvården på Astrids Lindgrens barnsjukhus i Solna förbereder en screening av 20-tal barn i Stockholmsregionen som har en utdragen covid19.

– Jag tror att det handla om att göra en strukturerad utredning där man där man tittar på olika saker som dem här barnen besväras av. Att man gör det med olika professioner involverade som till exempel sjukgymnaster, arbetsterapeuter barninfektionsläkare men även kardiologer, neurologer och reumatologer. Det här ser man ju även på vuxensidan att det finns en rad olika följdeffekter av det här viruset som vi behöver lära oss mer om och förstå.