Malaria

Barn utan symtom kan hålla malaria vid liv

0:44 min

Trots intensiva åtgärder för att motverka spridning av malaria kan livskraftiga malariaparasiter finnas kvar och spridas mellan människor och myggor. Nu har forskare nya bevis för att asymtomatiska barn kan fungera som en reservoar för malariaparasiter.

Infekterade men asymtomatiska barn i skolåldern kan fungera som superspridare av malaria. Det visar en studie gjord i i östra Uganda där det – trots att man gjort intensiva insatser för att bli av med malaria – finns livskraftiga malariaparasiter kvar i myggpopulationerna.

Malariaparasiter rör sig ständigt fram och tillbaka mellan myggor och människor, vilket gör att människor kan fungera som värddjur för parasiten om de inte behandlas, och särskilt barn mellan 5 och 15 år har visat sig kunna bygga upp en viss immunitet som gör dem till asymtomatiska bärare av parasiten.

Och efter två års studier i Uganda kunde forskarna koppla fyra asymtomatiska barn till 60 procent av de infekterade myggorna som studerats.

Forskarna menar att de asymtomatiska barnen förmodligen håller parasiterna cirkulerande på en ganska låg nivå, men att det är en viktig källa för spridning att hålla koll på, särskilt om andra insatser inte upprätthålls.

Referens: Chiara Andolina, et al. Program for Resistance, Immunology, Surveillance, and Modeling of Malaria (PRISM) project in Uganda. 
Presented at American Society of Tropical Medicine and Hygiene 68th Annual Meeting.