Fler utförsäkras

Rekordmånga nekas sjukpenning efter 180 dagar

2:00 min

Det har skett en kraftig ökning av antalet personer som blir av med sin sjukpenning efter 180 dagar, när deras arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Fram till början på november hade 40 procent av de som lämnade sjukförsäkringen mellan dag 180 och dag 364 gjort det på grund av avslag. Förra året var det 29 procent.

– Det är väldigt allvarligt, det vi ser det är att andelen som nekas sjukpenning efter dag 180 i sjukfallet ökar för varje år som går. Faktum är att nu har vi en rejäl ökning och då är det innan vi börjar se de effekter som hänger ihop med långtidssjuka på grund av covid-19, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Försäkringskassan har sedan 2014 förstärkt handläggningen för att göra bedömningar av arbetsförmågan vid tidsgränsen 180 dagar i rehabiliteringskedjan och sedan dess har antalet som får avslag på sin sjukpenning efter 180 ökat kraftigt.

2015 var det 10 procent av de som lämnade sjukförsäkringen mellan dag 180 och dag 364 som gjorde det på grund av avslag. Förra året var den siffran 29 procent. Försäkringskassans siffror från början av november visar att, hittills i år, har 40 procent av de som lämnade sjukförsäkringen blivit av med sin sjukpenning på grund av avslag. Det handlar om 21 000 personer, en siffra som redovisades för socialförsäkringsutskottet under onsdagen. 

– Det är inte acceptabelt vi kan inte ha det så, människor måste kunna ha ekonomisk trygghet och få gå igenom sin vårdinsats eller rehabilitering för att komma tillbaka till sitt arbete, säger Ardalan Shekarabi.

En utredning ("En begriplig och trygg sjukförsäkring") som kom i januari föreslog flera förändringar i sjukförsäkringen. Ett förslag är att arbetsförmågan prövas mot ett konkret angivet "normalt förekommande arbete", för att slippa dagens prövning mot det som kritiker kallar "teoretiska jobb som inte finns".

Utredningen vill också lätta på beviskraven så att en person som till exempel genomgår rehabilitering inte ska behöva avbryta den om hen förväntas kunna komma tillbaka till jobbet inom ett år.  Det här är några av de förslag som regeringen nu jobbar med att ta fram, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

– Vi behöver ha ett mycket tydligare fokus på rehabilitering, människor måste få rehabiliteras. Man kan inte bara avsluta vårdinsatser och rehabiliteringsinsatser innan de har nått i mål, säger han.

– Där finns det konkreta förslag som regeringen arbetar med och vi behöver verkligen lägga undan all form av politisk prestige och alla ideologiska låsningar och jobba över partigränserna för att lösa detta. För Sveriges medborgare och långtidssjuka förtjänar en ekonomisk trygghet som tyvärr inte finns idag för många grupper.