Mats handlar med AI stöd

5:38 min
  • Utvecklingen går rasande fort och det satsas miljardbelopp över hela världen på forskning och utveckling av kommersiella produkter och tjänster. 
  • Ett område där AI - artificiell intelligens tros kunna göra stor nytta är som hjälpmedel för många med funktionsnedsättning.
  • Hör Ola Finell, reporter på Sveriges Radio och Mats Halvarsson, en av huvudpersonerna i TV-programmet "I en annan del av Köping" .