Byggbranschen

Facket: Stora brister i arbetsmiljön på byggarbetsplatser

0:42 min
  • Var femte byggarbetsplats i Västra Götaland har stora brister i arbetsmiljön. Det visar kontroller som fackförbundet Byggnads gjort.
  • 67 arbetsplatser kontrollerades och av dem hade 14 brister som som enligt facket omedelbart skulle behöva åtgärdas för att inte riskera de anställdas liv och hälsa.
  • Framför allt handlar det om hantering av kemiska ämnen, fallrisker och passerande fordonstrafik.