Kronisk tinnitus

AI-teknik och algoritmer kan upptäcka förekomst av tinnitus

1:00 min

Forskare i Australien har funnit en metod för att upptäcka kronisk tinnitus, som går ut på att analysera bilder av patientens hjärna med hjälp av en nyskapad algoritm och AI-teknik.

Kronisk tinnitus drabbar cirka 15 procent av den vuxna befolkningen, men kan vara svårdiagnostiserad.

Idag görs hörselprov och en del diagnoser baseras på patientens egen berättelse. Men nu har australiensiska forskare funnit en metod där man med hjälp av en nyskapad algoritm och AI teknik analyserar bilder av patientens hjärna.

Man tittar på blodflöden och syrenivåer i vissa delar av hjärnan, och kan på så sätt avgöra om patienten har allvarlig eller mildare form av tinnitus.

Studien pekar på att man kunnat upptäcka förekomst av tinnitus med 78 procents exakthet och att man kunnat skilja mellan svår och mild form av tinnitus med nära 90 procents exakthet, skriver New Scientist.

 KÄLLA: Shoushtarian, M. et al "Objective measurement of tinnitus using functional near-infrared spectroscopy and machine learning" PlosOne 18 nov 2020. DOI: 10.1371/journal.pone.0241695.