Corona

Den svenska strategin bäddar för konflikter

1:56 min

- Håll avstånd!
- Ta ansvar och tänk på att vi måste skydda våra äldre!
- Nu tillåter vi 500 på offentliga sammankomster!

Den svenska pandemistrategin, som lägger mycket ansvar på individen, ställer stora krav på utformningen av myndigheters och politikers kriskommunikation, säger Orla Vigsö, kriskommunikationsforskare i Göteborg.

Han menar att strategin bäddar för många tolkningar - och därmed också för konflikter bland folk. Och trots ständiga uppmaningar från politiker och myndigheter till medborgarna att följa rekommendationerna vittnar många om att alla inte gör det.

 - Folk blir arga och frustrerade över att andra inte håller avstånd. Det blir lite sprickor i den sociala sammanhållningen, och det borde man ha kunnat förutse. Det är väldigt svårt att få alla råd och rekommendationer att hänga ihop, säger Orla Vigsö.

 Exempelvis är affärer fortsatt öppna, samtidigt som vi uppmanas att inte vara ute och handla. Vi uppmanas att hålla avstånd för att minska smittspridning, samtidigt som åtta personer får sitta vid samma bord på en restaurang.

 Att nå fram med livsviktiga budskap till en hel befolkning kan låta som ett omöjligt uppdrag, och statsepidemiolog Anders Tegnell menar att det är omöjligt med en ”nollvision”. Men att budskapen skulle vara motstridiga håller han inte med om.

 -  Det där är ju inte den signal vi får tillbaks när vi går ut med de här enkätundersökningarna som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har stått för.  Jag tror att man måste vara väldigt noga med att försöka förstå om det här är en verklighet eller bara en upplevelse hos vissa grupper.

 Men är trängsel och situationer där restriktioner och rekommendationer inte följs verklighet eller bara en upplevelse hos vissa grupper? Kriskommunikationsforskaren Orla Vigsö menar att det beror på vilka informationskällor man utgår från.

 - Jag tror att det man gör är att förlita sig på statistik som man får från offentlig källa, och inte från iakttagelser – alltså, det som vi brukar kalla anekdotisk bevisföring. Men när Tegnell säger att folk följer rekommendationerna samtidigt som man med egna ögon kan se hur folk trängs ute på sta’n så får man det inte att gå ihop.